Städdag vid Bystugan söndag 29/9 från kl 09,00

Det behövs göras en hel del utomhus och även genomgång av arkivetStada
Som vanligt bjuder vi på fika
Alla välkomna att delta kortare eller längre stund
Ta gärna med trädgårds redskap
Styrelsen