Nyår

Fackeltåg upp på Tibbleberget, nyårstal och trevlig samvaro. Precis som det ska vara!

Exempel på program:*

När: Nyårsafton kl. 21.00
Var: Samling vid Tibble servicehus, sedan fackeltåg upp på Tibbleberget (till Bloms linda).
Facklor finns att köpa.

* Med reservation, se aktuella anslag och Tibble-Lycka Blad för eventuella ändringar i program.