Lycka

Strax öster om Leksand, vackert belägna vid Österdalälven och Limsjön, ligger byarna Tibble och Lycka. Här finns kyrkbåtar, bystuga, och bymiljöer som alla kan få glädje av.

Tusengården i Lycka
Tusengården i Lycka.

Lycka består i den gamla delen av en liten byklunga samt några spridda gårdsanläggningar i den svaga västsluttningen ner mot den naturskyddade fågellokalen Limsjön. Byn har efterhand utökats med ett stort antal nya trähus och har växt ihop med Tibble.
I Lycka finns ett litet område med småföretagare ”Leksands Företagsby Majorshagen” Området är beläget i ett lugnt och skyddat skogsområde i byns östra del.

Intill majstångsplatsen, i byns norra del, ligger en minst 350 år gammal, kringbyggd storgård (Tusengården) med långa uthuslängor och härbret med typisk placering utanför gårdsfyrkanten. 

Byn omnämns första gången i tiondelängden år 1612 och är en självständig, anlagd nyodling med en väl bibehållen bykärna. Tibble är närmaste grannby och de båda byarna har traditionellt alltid haft ett mycket nära samarbete. Lycka har idag cirka 80 bofasta samt ett antal fritidsboende.

Byn har från början varit en självständig, på sockenskogen, anlagd nyodling med så småningom växande odlingskrets av åkerlappar.
Tibble och Lycka har under tidigare perioder ibland redovisats som två, separata byar och däremellan som en enda by. Lycka har delvis också fungerat som hemfäbodställe.

Byn firar en trivsam och familjevänlig majstångsresning med tillhörande picknick, första söndagen i juli. 

För den golfintresserade har Lycka ett toppenläge, då byn är granne med Leksands Golfklubb.

Namnet Lycka kommer från dalmålet i betydelsen ”inhägnat mindre område – täppa”.

Lycka by, från ovan