Kontakt

Byföreningens ordförande
Ylva Liss, Tel: 070-406 20 56

Bystugans adress:
Tibble, Båthusvägen, 793 36 Leksand

Byföreningens Bankgiro: 5681-3603

Hyra bystugan
Tel: 076-131 61 54

Hyra kyrkbåtarna
Jan Hållnissa, Tel: 070-332 82 85

Mer kontaktuppgifter…
Till Byföreningens styrelse och kommittéer Klicka här.