Kontakt

Byföreningens ordförande
Ylva Liss, Tel: 070-406 20 56

Hyra bystugan
Tel: 076-131 61 54

Hyra kyrkbåtarna
Johnny Stormats, Tel: 070-664 91 84

Mer kontaktuppgifter…
Till Byföreningens styrelse och kommittéer Klicka här.