Valborg

Fackeltåg, lotterier, korvförsäljning, vårdikter. Vi sjunger in våren tillsammans!

Exempel på program:*

När/var: 30 april, samling vid Tibbles majstång kl. 20.00.
Sedan fackeltåg över åkervägen till majbrasan vid bystugan. Gemensam tändning ca kl. 20.30.

* Med reservation, se aktuella anslag och Tibble-Lycka Blad för eventuella ändringar i program.