Byföreningens begravningsfond

Om byföreningens begravningsfond:
I samband med en begravning kan anhöriga till den avlidne uppmuntra till att skänka en minnesgåva till någon av alla de begravningsfonder som finns. Det innebär att man skänker en summa pengar, och minnesfonden skickar i regel ett minneskort till de anhöriga.

Tibble-Lycka Byförenings begravningsfond fungerar på samma vis, och pengarna används för underhåll av bystugan, kyrkbåtar, bryggor, strandområde med mera.

Så här går det till:
Den som önskar sätta in pengar till Tibble-Lycka Byförenings begravningsfond tar kontakt med ansvarig person (se ”Kontakt” på hemsidan), via telefon eller personligt besök.

Därefter skriver den ansvarige ett kort med namn från dem som skänkt pengar till fonden, samt kommer överens om pengarna ska Swishas, sättas in på Bankgiro eller betalas med kontanter.

Den ansvarige för begravningsfonden tar kontakt med ekonomiansvarige i byföreningen och berättar att pengar kommit in.
Kortet överlämnas, av den ansvarige för begravningsfonden, till närmaste familjen.