Alfvéngården och Carins café

Alfvéngården i Tibble var ursprungligen hem åt den folkkära tonsättaren Hugo Alfvén, och är idag ett populärt besöksmål.
På Alfvéngården finns Alfvéns hem bevarat som det såg ut på hans tid. Här finns berättelser om en stor musikalisk personlighet och Sveriges största samling av densammes konst.
Alfvéngården är omgiven av en stor trädgård, med utsikt över Österdalälvens strand. I trädgården anordnas konserter under sommaren.

Sommaren 2023 öppnar Carins café på Alfvéngården. Läs mer om Alfvéngården och Carins café, inklusive öppettider på Alfvéngårdens hemsida: http://www.alfvengarden.se/