Tibble

Strax öster om Leksand, vackert belägna vid Österdalälven och Limsjön, ligger byarna Tibble och Lycka. Här finns kyrkbåtar, bystuga, och bymiljöer som alla kan få glädje av.

Tibble ligger mellan Dalälven och Tibblebergets sluttning. Huvudklungan av gårdar ligger tätt intill varandra med bygator som bildar ett rutmönster. Söderut ligger en rad gårdar längs efter landsvägen. Norrut finns en varierad bebyggelse med såväl äldre som yngre trähus.
Bebyggelsen i den täta huvudklungan har en enhetlig äldre karaktär och månghussystemet är i många fall bibehållet med uthuslängor, härbren och boningshus tätt intill bygatorna.

Våra dagars tätbebyggda byar skapades efter medeltiden, men under skiftesreformerna på 1700- och 1800-talen omgestaltades den svenska landsbygden och splittrade bybebyggelserna.
Så skedde dock inte i det egentliga Dalarna och därmed kan vi än i dag uppleva de gamla tätbebyggda byklungorna med rödmålade timmerbyggnader omgivna av ett ålderdomligt odlingslandskap. Byarna Tibble och Lycka är exempel på just det.

I Dalarnas museums ”Kulturhistorisk miljöanalys av byar och fäbodar i Leksands kommun” klassas Tibble och Lycka som byar av riksintresse resp. av lokalt intresse.
Byarnas framtida bevarande anses vara mycket angeläget pga. unik och gammal miljö med mycket stort kulturhistoriskt värde.

Nära bykärnan finns majstångsplatsen där den populära och familjevänliga majstångsresningen sedan urminnes tider skett på torsdagen i midsommarveckan (Tibbletorsdan´).
På en bergsavsats ovanför ligger byns dansbana.

”Kersti” byggd 1943

I byns norra del ligger den egna bystugan och kyrkbåthuset tillverkat av hellånga, grova stockar. I båthuset förvaras byns båda kyrkbåtar som används både av bybor och av gäster/grupper som vill prova på att ro dessa majestätiska träbåtar.
Under ett  taktäckt skydd bredvid båthuset finns byns tredje och äldsta kyrkbåt ”Kersti” byggd år 1943.

Många kulturellt verkande personer har bott i Tibble. Till exempel var Alfvéngården tonsättaren Hugo Alfvéns hem från 1945 till hans död 1960.

En lite märklig byggnad är den så kallade ”Ekumenien”, en byggnad som närmast liknar ett litet grekiskt tempel, placerad i sluttningen upp mot Tibbleberget. Den uppfördes av Hjalmar Söderberg från Uppsala som en hyllning till Nathan Söderblom och den ekumeniska rörelsen.

Bröllop i ”Ekumenien”.

I Tibble finns ett kommunalt servicehus för äldreboende där den ursprungliga verksamheten startade redan 1897.

Det senast iordningställda bostadsområdet (påbörjades under 1960-talet) ligger vackert efter bergssluttningen mot Dalälven och mellan byarna. Området består av ett 40-tal timmer- och trähus och kallas ”Sturlinda” dvs Storlindan.

Tibble anses vara en av de äldsta byarna i Leksand med fast bebyggelse, troligen sedan yngre järnålder. Tibble omnämns redan år 1325 i  skriftliga källor och har idag cirka 400 bofasta samt ett antal fritidsboende. 

Hugo Alfvén

Namnet Tibble förekommer på ett 40-tal platser i landet och betecknar överallt stora, väl utvecklade och välbelägna bebyggelser i mycket gamla bygder. Ursprunget är det fornsvenska uttrycket ”pykbyli”, som betyder ”tjock – tät bebyggelse”.

Se även Wikipedia.

Tibble by, från ovan