Byföreningen

Som boende i Tibble och Lycka är man per automatik också medlem i Tibble-Lycka Byförening. Föreningen ansvarar för en mängd olika saker – från att arrangera Valborgs-, och Midsommarfirande till uthyrning av kyrkbåtar och fastighetsskötsel.

Byföreningen består av en styrelse och ett flertal kommittéer. Allt arbete sker ideellt och av byborna själva.
En viktig del i byföreningens arbete är att se till att nya människor kommer in i styrelsearbetet eller i kommittéerna. Detta för att bredda kunskaperna. De gamla bybornas erfarenheter och kunskap blandas med idéer från nyinflyttade familjer och skapar en fin dynamik och gemenskap. Vill du vara med så är varmt välkommen! Ta kontakt med någon i styrelsen så kan de ge tips.

Här hittar du protokoll från årsmöten.

När det gäller allmänningar och privata vägar, med därtill hörande frågor, så är det Tibble Samfällighetsförenings ansvar.
Byföreningens viktigaste uppgift är att se till att byinnevånarna trivs och byns gemensamma ekonomi sköts på ett bra sätt.

Årsavgift, 150:-/vuxen per hushåll.
Byföreningen har en frivillig, årlig avgift på 150:- per vuxen per hushåll. Intäkterna ger ett välkommet tillskott som behövs för att arrangera festligheter, renovera kyrkbåtar och underhålla bystugan. Avgiften betalas in på BG: 5681-3603 . Obs, kom ihåg att skriva namn och vad inbetalningen avser.s