Hockeyrinken

Föräldrarna i byn sköter den fina hockeyrinken på Sturlinda. Här är alla välkomna, gammal som ung!

Om du är förälder, erbjud gärna din hjälp med skottning och spolning – är vi många så går det lätt!

Obs, kom ihåg att släcka belysningen om du är sist att lämna på kvällen, tack.