Mer om kyrkbåtarna

Skansens och Nordiska Museets grundare, Arthur Hazelius, berättar att det var genom att se kyrkbåtarnas ankomst till Leksands kyrka som gav honom impulsen att påbörja det arbete som fick betydelse för folklivsforskningen i hela Skandinavien:

”Kyrkbåten följde den gamle genom hela livet. På den sista resan fördes den avlidnes stoft i båten till vilan i hembygdens mark, den nyfödde fördes på mors arm i kyrkbåten till sitt dop, läsbarnen färdades över älven eller viken till sin första högtidsdag och till det åldriga templet drog brudföljet i all sin prakt i byarnas kyrkbåtar. Säkerligen klingade då fiolerna ljuvligt i socknens ståtliga bröllopslåtar över de blänkande vattnen.”

Tibble by har två stycken kyrkbåtar som används – ”Beckox´n” och ”Lekatten”. Byn har en tredje båt, ”Kersti” som nu är tagen ur drift och ligger under tak för allmän beskådan vid älvstranden.

“Från Kyrkfärd till Tävlingsrodd”
För dig som vill veta mer om Kyrkbåtarna och deras historia, rekommenderar vi Anne-Marie Storéns 72-sidiga kompendium “Från Kyrkfärd till Tävlings-rodd”.

Kompendiet kostar 100:-
(inkl. frakt/porto).

För att beställa ditt eget exemplar, kontakta Ylva Liss, tel: 0247-104 25
Lite av innehållet:
– Kyrkbåtens ursprungliga användning
– Gamla Kyrkbåtar
– Hur en kyrkfärd kunde gå till
– Om kyrkbåtar och kyrkbåtsnamn
– Kapprodden
– Turistrodd
– Kyrkbåten som tradition
– Kyrkbåtsrodd i litteratur och konst
– Notiser från äldre tid.
– Kapprodden ur tidningarnas perspektiv