Leksand, Dalarna

Byföreningen

Boende i Tibble och Lycka är per automatik också medlem i Tibble-Lycka Byförening. Majstang2
Den viktigaste resursen som byarna har är sina egna innevånare – att alla vi som bor här är villiga att ställa upp och dra vårt ”strå till stacken”.
Nu råkar Tibble och Lycka ha en ovanligt stor mängd sådana människor, vilket har gjort att byarna kan erbjuda en mängd aktiviteter under året.

För att organisera alla dessa aktiviteter finns Byföreningen. Föreningen består av en styrelse och ett flertal kommittéer. En viktig del i byföreningens arbete är att se till att nya människor kommer in i styrelsearbetet eller i kommittéerna. Detta för att bredda kunskaperna. De gamla bybornas erfarenheter och kunskap blandas med idéer från nyinflyttade familjer och skapar en fin dynamik och gemenskap. Byföreningen ansvarar för en mängd olika saker – från att arrangera Valborgs-, och Midsommarfirande till uthyrning av kyrkbåtar och fastighetsskötsel.

När det gäller allmänningar och privata vägar, med därtill hörande frågor, så är det Tibble Samfällighetsförenings ansvar. Byföreningens viktigaste uppgift är att se till att byinnevånarna trivs och byns gemensamma ekonomi sköts på ett bra sätt.

Avgift08_kyrkbatsstyrman
Byföreningen har en frivillig, årlig avgift på 100:- per hushåll. Intäkterna ger ett välkommet tillskott som behövs för att arrangera festligheter, renovera kyrkbåtar och underhålla bystugan. Avgiften betalas in på BG: 5681-3603 . Obs, kom ihåg att skriva namn och vad inbetalningen avser.

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

E-postadressen publiceras inte.