Inför årsmötet 27 februari, 2014

Inför årsmötet av Tibble-Lycka byförening behöver vi få förstärkning i styrelsen, ledamot eller ersättare samt även någon som kan
hjälpa till med kyrkbåtsuthyrningJul_manga_stor. Jörgen Britts har ansvarat för detta men avsäger sig detta nu, ta kontakt med honom på tfn 0247-60355  070-586 03 55 för mer info.
Årsmötet kommer att hållas torsdag 27 februari kl 19 i Bystugan. Alla bybor hälsas välkomna att framföra idéer och förslag som berör oss som bor i byarna.
Det kan vara nya aktiviteter eller dylikt. Det är viktigt att bystugan utnyttjas mer av oss bybor för gemensamhet
Vi avslutar mötet med kaffe/the. Välkomna önskar styrelsen
Hör av dig någon i styrelsen om du är intresserad av att hjälpa till för byns bästa.
Hälsningar
Inga-Lill Smedh Liss
ingalill.smed@telia.com
tfn 0247-10716   073-739 09 10