Midsommar i Tibble och Lycka – tider, 2015

Majstang2Traditioner inför midsommaren innebär Kransbindning på Tibbleberget, tisdag 16/6 kl 18,00

Det går åt mycket blåbärsris för att klä våra kransar. Förutom ris så behövs det björkris att klä triangeln som sitter på stången samt till barnens egna majstång.
Alla krafter behövs inför förberedelsen av vår egen midsommar kväll.

Välkomna även alla ni som är nyinflyttade till våra byar, ett bra sätt att lära känna bybor och några av våra traditioner som finns här i byarna. Efter avslutat arbete bjuds på kaffe/saft och bröd.

Tibbletorsda´n 18/6 2015
KL 20,00 Samling vid Tibble Bystuga för gemensam marsch, traktorsläp och spelmän till Majstången

Jul_manga_stor
20,30 Majstångsresning, kort tal
ca 21-21,15 Gemensam marsch till Bystugan där en liten majstångsresning görs av barnen, därefter dans runt stången

Kaffeservering i Bystugan efteråt


Kransbindning i Lycka, torsdag 25/6 kl 18,00.
Samling vid majstången. Ta gärna med en eller flera påsar blåbärsris, så går det fortare med kransbindningen.
Alla hälsas varmt Välkomna


Lyckas majstångsresning, söndag 28/6Midsommar_stangresning
Kl 17,00 startar firandet i byn Lycka med majstångsresning, spelmän, dans runt stången, lotteri och tipspromenad. Ta med egen kaffekorg så avslutar vi med gemensam fika.