Instabil mark i Tibble – Leksands kommuns planerade åtgärd

[Från kommunens gatuchef, Olle Oskarsson]vagarbetet

Leksands kommun har beslutat att åtgärda diken, trummor mm under 2015 och lägga en ny beläggning på Lindsvedsvägen 2016 från Majstångsplatsen och uppför “transformatorbacken”. Sträckan det rör sig om är ca 540m.

Leksandsbostäder Gata/Park har under vecka 39 dikat och bytt och sänkt trummor och stenskott dike i den branta “transformatorbacken” efter Lindsvedsvägen. I samband med dikningsarbetet noterade vi att vägens hållfasthet i “transformatorbacken” inte var bra. Vägen är brant och smal. Då vägkroppen är väldigt mjuk i “transformatorbacken” ser vi oss tvungna att tyvärr stänga av vägen för fordonstrafik med en bilspärr/vägbom. Transformatorbacken kommer framgent endast var öppen som gång-/cykelväg.

Dala Vatten och Avfall AB ska byta ut ventiler, brunnar och beteckningar efter vägen på 8 platser under hösten. Efter detta arbete får vägen vara obelagd under vintern för att sätta sig. Ny asfaltsbeläggning kommer läggas sommaren 2016.

Mer information om genomförd utredning kan läsas på kommunens hemsida. http://leksand.se/Omsorg-och-hjalp/Trygg-och-saker/Beredskap/Instabil-mark-i-Tibble/