Nyheter och kommande arrangemang, nov. 2015.


GranJulgran till Bystugan.

Inför kommande advent och jul behövs en julgran till Bystugan. Finns det någon bland er bybor som kan skänka en julgran?
Ta i så fall kontakt med Gunnar Storén eller Jörgen Britts i Tibble.

Uthyrningsansvarig/kontaktperson för kyrkbåtarna efterlyses.
De som nu varit ansvariga för uthyrningen av kyrkbåtarna känner att de hållit på i så många år att det behövs någon/några nya förmågor/bybor som kan ta detta ansvar.
Är just DU lämplig? Är du van att prata med människor så är DU väl lämplig för denna uppgift. Det finns säkert någon/några i vår by som kan detta. Hör av dig till någon av oss i styrelsen.

Årsmöte, torsdag 25 februari – information.
Vi har planerat för kommande årsmöte och preliminärt blir detta torsdag 25 februari kl 19 Reservera redan nu detta datum i kalendernDet finns ett skriande behov av styrelse representanter ett uppdrag som inte är betungande om vi blir fler som ställer upp. Det finns ett ökat antal hushåll i våra byar så det är även en bra väg för nyinflyttade att komma in i våra byars gemenskap och som även kan komma med nya idéer om lite av varje.

Jul_fackla_storKommande arrangemang i byarna är ju närmast:
Nyårsfirandet upp på Sturlinda med avgående fackeltåg från backen ovanför Servicehuset. Glöm inte att det finns facklor att köpa

Julgransplundring kommer att gå av stapeln i början av januari 2016

Se affischer på våra anslagstavlor.