ÅRSMÖTE för Tibble-Lycka Byförening 25 februari

ordfklubbaÅrsmöte, torsdag 25 februari kl 19 i Bystugan
 
Förutom sedvanliga punkter och val:
– Bysamverkan, info av Polisen
– Behövs ångbåtsbryggan?
– Hur ska vi ha midsommarfirandet, vem gör vad?
Alla bybor är välkomna att framföra sin synpunkt/idé
                      
FIKA
                                                      
/Styrelsen