Läs nya Tibble-Lycka Bladet, 2018 (Valborg, bryggor, avgift m.m.)

I senaste Tibble-Lycka Bladet kan du läsa om:
– Valborgsfirande, 2018
– Den frivilliga byavgiften – viktig!
– Bryggplatser och avgifter
– Gemensam städdag vid bystugan, 6 maj.
m.m. Klicka här för att läsa.