Årsmöte 21 februari kl. 19.00

Årsmöte i Tibble-Lycka byförening.
Datum: 21 februari
Tid: Kl. 19.00
Plats: Bystugan

Alla bybor är medlemmar i vår byförening, så kom och framför dina synpunkter och idéer om det som berör oss/dig som bor till Lycka och Tibble.
Vi bjuder på fika.
Välkommen!
/Styrelsen