Årsmöte, måndag 24 februari

Årsmöte i Tibble-Lycka Byförening
Måndag 24 februari
Tid: 19.00
Plats: Bystugan

Alla bybor är automatiskt medlemmar i vår byförening, så kom och framför dina synpunkter och idéer om det som berör oss/dig som bor i Tibble och Lycka. 

Vi bjuder på fika.
Välkommen!
/Styrelsen