Norsbro-bron avstängd v.9

Rörbron i Norsbro byts ut under sportlovet (vecka 9). Bron stängs av helt för fordonstrafik måndagen den 24 februari 2020 och kommer att vara helt avstängd för fordonstrafik under en vecka.

Under avstängningen leds all fordonstrafik om via alternativa vägar. Trafiken hänvisas till Sågmyravägen söderut via Rönnäs och Insjön.

På grund av den milda vintern är vägbanan på Tibble Lyckavägen för mjuk för att klara ökad trafikmängd. Därför kommer det vara förbud mot genomfartstrafik på den vägen under denna period.

Mer information hittar ni här: https://www.leksand.se/medborgare/startsida-medborgare/nyheter/nyheter/brobyte-och-vagavstangning-i-norsbro-under-sportlovet/