Viktig information till alla bybor i Tibble och Lycka

Byföreningens medlemsavgift har blivit viktigare än någonsin. Avgiften är 100:-/vuxen per hushåll (eller valfritt högre belopp) och betalas till Bankgiro: 5681-3603

Förklaring till situationen:  
Med Coronakrisen har bystugans uthyrning minskat till nära noll, och därmed också föreningens intäkter. Detta är intäkter som annars går till el, vatten och underhåll av bystugan, båthus, kyrkbåtar, bryggor, badplats m.m.

I vanliga fall täcker uthyrningen en stor del av dessa löpande kostnader. Här bör vi passa på att skänka en tacksamhetens tanke till de tappra bybor som, ideellt och året runt, sköter uthyrning, städning och annat underhåll. De har gjort att vår föreningsavgift kunnat hållas så låg.

Men, i år är det ett extremt tungt år för uthyrningen. Därför behöver alla som kan hjälpa till.

Varför vi inte höjer avgiften:
Hushållen i byn har olika ekonomiska förutsättningar, och 100:-/vuxen per hushåll tror vi att alla klarar av.
Känner man att man har utrymme att betala en extra slant detta extrema år, så är det mycket välkommet!

Styrelsen välkomnar också idéer om nya intäktskällor till föreningen. Eftersom alla i föreningen arbetar ideellt, så uppskattas det om sådana idéer åtföljs av viljan att även bidra praktiskt med sin idé.

Om vi hjälps åt med ovanstående så kommer vi sannolikt att klara byföreningens ekonomi i år också.
Stort tack på förhand!