Ny kontaktperson för byföreningens begravningsfond

Ny ansvarig för begravningsfonden för Tibble-Lycka byförening är Inga-Lill Smedh Liss. 
Inga-Lill skriver även ett kort när du skänkt gåva. Ta då kontakt med Inga-Lill. Tel: 073-739 09 10

Bankgiro 5681-3603
Swish nr 123 204 8171  
Glöm inte skriva ditt namn

Läs mer om byns begravningsfond här.