Grundarbeten på bystugan

Nu i augusti utförs grundarbeten på bystugan. För ett år sedan gjorde företaget OCAB en besiktning av bystugan och fann att det var lite fukt i grunden/väggen på södersidan.
Därför har nu grunden grävts fram för att luftas. Senare ska den grunden kläs med skyddande platonmatta så att den håller sig torr och fin i framtiden.
Ett stort tack till Rune Sund, Åke Danielsson och Börje Hoback som tagit på sig det här jobbet!