Första kyrkbåtsrodden sedan pandemin startade

Kyrkbåtsrodd tisdag den 24 augusti i fint  väder med skolelever från  baseboll & softbollakademin. Akademin hade en uppstart av terminen genom teambildning.
Det här var första kyrkbåtsrodden som byn anordnar sedan pandemin bröt ut.
Två båtar användes och byn ställde upp med två styrmän, Jan Hållnissa och Börje Hoback.