Dags att betala medlemsavgiften för 2022

Medlemsavgiften är 150:-/vuxen/hushåll i Tibble och Lycka. 
Betalas till Bankgiro: 5681-3603 .
Obs, kom ihåg att skriva namn och vad inbetalningen avser.

Medlemsavgiften går oavkortat till skötsel och underhåll av vår gemensamma bystuga, badstrand, bryggor, kyrkbåtar, hockeyrink, firanden (midsommar, Valborg m.m.) och aktiviteter (Tibble-Lycka loppet) m.m.