Vill du bli ny ansvarig för byns hemsida?

Vår web-ansvarige har haft hand om www.tibble-lycka.se i sjutton år och undrar om någon är sugen på att ta över?

Som webbansvarig uppdaterar och utvecklar man hemsidan. Man har inget ”journalistiskt” uppdrag utan innehållet (text och bild) ska bybor och styrelse bidra med.
Kontaktuppgifter finns längst ned här om du är intresserad.

Bakgrund, tibble-lycka.se

Tibble-Lycka byförenings hemsida startades 2005. Anledningarna var flera, bland annat:

1. Göra byföreningens information mer lättillgängligt för byborna.
Man beslutade att styrelseprotokoll, årsmöteshandlingar, Tibble-Lycka blad med mera skulle finnas tillgängligt på hemsidan.

2. Information om byarna.
Hemsidan skulle även innehålla enkel information om byarna som nyinflyttade och andra nyfikna kan läsa.

3. Underlätta för de som har ansvar för uthyrningen av bystugan och kyrkbåtarna.
Vid tidpunkten var byföreningens två viktigaste intäktskällor uthyrning av bystugan och grupper som ville prova på att ro kyrkbåt. Årligen var det 30–40 uthyrningar av bystugan och ungefär lika många för kyrkbåtarna.
För att underlätta för de uthyrningsansvariga publicerades information och bilder om vad som gäller om man vill hyra bystuga/kyrkbåtar, så att folk kunde läsa på själva innan de tog kontakt.

Första hemsidan, 2005.
I utbyte mot snickerihjälp gjorde webbdesigner Anders Qvicker från Siljansnäs en grundsida och Lasse Liljegren (dåvarande ordförande i byföreningen) fick uppdraget att fylla sidan med innehåll. Kontakt togs med Lars Storén som var kunnig om byns historia. Lars S. levererade texter och bilder och hemsidan byggdes.

2005 till 2022 – fortsättningen…
Under de här sjutton åren har det blivit betydligt enklare att bygga och uppdatera hemsidor. Lasse Liljegren har byggt om hemsidan ett par gånger och nuvarande version är den tredje.

Antal besökare på hemsidan – och de mest populära sidorna.
Av naturliga skäl har en liten by-hemsida inte jättemånga besökare. Besökarantalet ökar dock stadigt och nedanstående statistik är från de senaste åren:

2020: 2 100 besökare och 6 000 sidvisningar.
2021: 2 900 besökare och 6 700 sidvisningar.
2022 (hittills, jan-aug): 3 400 besökare och 8 100 visningar

”Bystugan” är den mest populära informationssidan med drygt 1 000 visningar per år, följt av ”Kontakt”, ”Nyheter” och ”Midsommar”.
Sidorna med minst antal besök t.ex. ”Bilder från förr” har runt 50 visningar per år.

Hemsidans årskostnad för drift.
Totalt, inklusive webhotell, domännamn och drift kostar hemsidan ca 1 300:- /år för byföreningen.

Nuvarande version och teknisk plattform.
Nuvarande version är en WordPress-sida, med grundtemat GeneratePress och uppdateringsverktygen Elementor. Webbhotell: Loopia.

 

Några erfarenheter från nuvarande webbansvarige:

– Publicera innehåll.
I nuvarande upplägg ska byföreningens styrelse och bybor meddela webbansvarige om man har en nyhet eller om något behöver ändras på hemsidan. Den webbansvarige har alltså inget ”journalistiskt” uppdrag att själv gräva fram nyheter.

– Arbetsinsats, tid.
Utslaget på ett år har det lagts max ett par timmar per månad för att publicera nyheter, protokoll och uppdatera texter och bilder.
De tillfällen design och systemen behövt uppgraderas på grund av teknisk utveckling har det krävts en insats på runt 20 timmar, men det kan säkert göras snabbare av någon som har större erfarenhet av att designa hemsidor.

– Ersättning
Fram tills nu har allt arbete med hemsidan gjorts ideellt. Byföreningen har även fått tillgång till webbansvariges privata uppdateringsverktyg.
Frågor om eventuell ersättning för uppdraget tas upp med styrelsen.

Den som är intresserad av att ta över är välkommen att kontakta Lars Liljegren, lars.liljegren@lexand.se alt. tel: 070-607 06 77