Varför heter båten Beckox’n..?

Nu finns mer information om våra kyrkbåtar och fina båthus här på hemsidan. Läs hur båtarna fick namnen Kersti, Beckox’n och Lekatt’n, när de byggdes  – samt historien bakom båthuset. 
Stort tack till Lasse Jobs som bistått med information!
Läs mer här >>>
Målet är att denna information även ska finnas på skyltar vid båthuset, inom kort.