Taket över Kersti har rätats upp

Nu har taket över kyrkbåten Kersti rätats upp.
Många bybor noterade under sommaren att konstruktionen hade börjat luta i riktning söderut och risk fanns att den skulle välta i vinter om det kom mycket snö och därmed tyngd på taket. 
Men nu har alltså taket riktats  och konstruktionen försätts med strävor vid varje stolpe.
Stort tack till Rune Sund, Åke Danielsson, Hans Gåsste och Börje Hoback som har lagt ett antal arbetstimmar på detta!