Ny majstång på gång i Tibble

Våra byars majstänger behöver bytas med jämna mellanrum, och nu är det Tibbles tur.
För två år sedan fälldes en tall, som sedan dess legat på tork nere vid kyrkbåten Kersti.
Förra veckan hyvlades den och oljades in. Nästa steg blir nästa år när den ska målas.
Tack till de som jobbar på med detta!