Årsmöte 19 februari + meddelande från styrelsen ang årets majstångsresning

Välkommen till årsmötet för Tibble-Lycka byförening!
Datum: 19 februari, 2023
Tid: Kl. 15.00
Plats: Bystugan.

Meddelande från styrelsen ang årets majstångsresning:
Trafikverket kommer ta betalt för skyltningen vid omdirigeringen vid majstångsresningen i år. 
Detta kan kosta oss 10 000:- eller mer. Vi behöver diskutera denna fråga i samband med årsmötet.