Årsmötesprotokoll, 19 feb, 2023

Årsmötesprotokoll för Tibble-Lycka byförening
Läs bland annat om:
– Vilka som sitter i nya styrelsen.
– Förslag på samarbeten med äldreboendet och nya förskolan i Lycka.
– Förslag om hjärtstartare vid bystugan.
– Förslag om solceller på bystugan.
– Diskussion om hur man ska hantera Trafikverkets nya avgifter vid Majstångsresningen (denna diskussion fortsatte 12 mars, läs mer här).

Klicka här för att läsa årsmötesprotokollet.