Här ser du riksdagsdebatten om avgifter som bl.a påverkar Tibbles majstångsresning.

Tisdag 28 mars blir det Interpellation 2022/23:266 av Lars Isacsson (S) i riksdagen om Trafikverkets avgifter där bland annat Dalarnas majstångsresningar påverkas.

Klicka här för att se debatten:
https://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellation/trafikverkets-avgifter_HA10266?fbclid=IwAR1R6uVGNGLqx1bRI3RPujtRahrF4AQbAZMOxVenaAt236ea73fNgV7J-YY