Dags att betala medlemsavgiften för 2023 – det här används den till >>

Medlemsavgiften i Tibble-Lycka byförening är 150:-/vuxen/hushåll i Tibble och Lycka. 
Betalas till Bankgiro: 5681-3603 .
Eller Swisha till nummer 123 2048 171
Obs, kom ihåg att skriva namn och vad inbetalningen avser.

Medlemsavgiften går oavkortat till skötsel och underhåll av vår gemensamma bystuga, badstrand, bryggor, kyrkbåtar, hockeyrink, firanden (midsommar, Valborg m.m.) och aktiviteter (Tibble-Lycka loppet) m.m.i