[Film och bilder]: Högt vatten vid båthus och bryggor, 9-20 augusti.

De senaste veckornas regniga väder har höjt Österdalälvens nivå vid båthus och bryggor.
Se film från 17 augusti nedan +  bilder från olika platser som visar hur vattnet stiger 9-20 augusti.
Klicka på bilderna för förstoring och datum.

Film från 17 augusti.
Notera det stora trädet som flyter förbi på älven en bit in i filmen.

Bilder från kyrkbåtsbryggan, båthuset, badstranden och småbåtsbryggan, 9-20 augusti.
Klicka på bilderna för datum och förstoring.

Kyrkbåtsbryggan 9-20 augusti

Båthuset 9-20 augusti 

Badstranden 9-20 augusti 

Sjösättningsplatsen 9-20 augusti 

Flytbryggan vid småbåtshamnen 9-17 augusti

9 augusti

10 augusti, 2023

11 augusti

12 augusti

13 augusti

14 augusti

15 augusti

16 augusti

17 augusti

20 augusti